Linker

facebook.com/skaustuashoner - besøk oss på facebook!

 

 

Norsk rasefjærfeforbund

www.nrff.no

 

Fuglepraten -  masse fin info og med mulighet for å rådføre seg med masse kompetente folk.

www.fuglepraten.no

 

Svenske rasefjærfeforbund

www.rasfjaderfaforbundet.dinstudio.se

 

Danske rasefjærfeforbund

www.racefjerkrae.dk

 

Specialklubben for fodbefj. dværge

www.fodbefjerededvaerge.dk

 

Agder Rasefjørfeklubb

www.agderfjora.net

 

Østfold Rasefjærfeklubb

www.ostfold-rasefjerfeklubb.com

 

Rogaland Rasefjærfeklubb

www.rrfk.no

 

Hordaland Hobbyfjærfeklubb

www.hanegal.info

 

Oslo & Akershus Hobbyfjærfeklubb

www.hanegal.no

 

Vestfold Hobbyfjærfeklubb

www.vestfold-hobbyfjerfe.com

 

Specialklubber for Racefjerkræ -Danmark

www.racefjerkrae.dk/start/specialklubber.htm

 

Brubakken Oppdrett - Mye god info rundt alt om høns

www.123hjemmeside.no/brubakken1/30526384